View photo
 • #Tattos #tatoo #inked #inkedup #limp bizkit #logo #colors #trash polka
 • 3 months ago
 • 4
View photo
 • #Tattos #tatted #tatted up #inked
 • 3 months ago
View photo
 • #Tattos #tattoo #tatted #tatted up #ink #calligraphy
 • 3 months ago
View photo
 • 3 months ago
 • 1
View photo
 • #brain #trash polka #art #artisits on tumblr #artistic #Illustration #Tattos #mario corallo #mariocorallo
 • 3 months ago
 • 6
View photo
 • #trash polka #tattoos #tattoo #tatted #tattoo artist
 • 4 months ago
 • 1
View photo
 • #tattoo #tatted #tattoos #tatted up #trash polka
 • 4 months ago
 • 2
View photo
 • #illustration #illustrator #art #artists on tumblr #artwork #tattoo #trash polka
 • 4 months ago
 • 1
View photo
 • #tattoo #tagsforlikes #tattoo flash #trash polka #Illustration #art #artisits on tumblr #artistic #mario corallo #mariocorallo
 • 4 months ago
 • 10
View photo
 • #swallow #art #artisits on tumblr #artistic #artwork #Illustration #pencil #mario corallo #mariocorallo
 • 4 months ago
 • 4
View photo
 • #artisits on tumblr #artistic #Tattos #tattoo #tattoo flash #mario corallo #mariocorallo
 • 4 months ago
 • 3
View photo
 • #art #artists on tumblr #artwork #Illustration #owl #mario corallo
 • 4 months ago
 • 4
View photo
 • #owl #mario corallo #mariocorallo #Illustration #tattoo #tattoo flash #art #artists on tumblr
 • 4 months ago
 • 2
View photo
 • #Tattos #tattoo #art #artists on tumblr #artwork #owl #mario corallo #mariocorallo
 • 4 months ago
 • 3
View photo
 • #skull #skull tattoo #tattoo #tattoo flash #Illustration #art #artists on tumblr #artwork
 • 4 months ago
 • 4
x